Prevoditeljska
agencija

Sve vrste pismenih i usmenih prevoda na veliki broj stranih jezika

Naši prevoditelji

Naši prevoditelji su većinom izvorni govornici stranih jezika, sudski tumači, diplomirani stručnjaci i magistri s višegodišnjim iskustvom u prevođenju i/ili specijalizacijom na polju pismenog i/ili usmenog prevođenja. Strog odabir prevoditelja, kao i korektan poslovni odnos s prevoditeljima, kontinuirana kontrola prijevoda i detaljna testiranja novih prevoditelja, osigurali su agenciji vrhunske suradnike koji jamče visoku razinu kvalitete obavljenog prijevoda. Naš tim se sastoji od prevoditelja koji se kontinuirano educiraju i usavršavaju, te što je posebno važno, specijaliziraju za uža područja kako bi što kvalitetnije prevodili i unutar specifičnih profesija (pravo, ekonomija, medicina, prirodne znanosti, razne društvene znanosti, tehničke profesije…)

Vrste prevoditeljskih usluga koje pružamo ?

Pismeni prijevod

Prilikom pismenog prijevoda izvorni tekst i rezultat prijevoda su u pisanom obliku (npr svjedožba, knjiga, poslovno pismo, web stranice...). Kao obračunska jedinica se uzima prevoditeljka kartica (kompjuterski izračun, 1500 znakova s prazninama), a osim korektnog prijevoda, teži se i za grafičkom sličnošću prevedenog dokumenta s izvornim dokumentom (slike, tablice, boja, fontovi...)

Konsekutivni prijevod

Konsekutivno prevođenje je prevođenje pri kojem prvo govori izvorni govornik, dok prevoditelj zapisuje bilješke. Zatim (ponekad u unaprijed dogovorenim intervalima) riječ preuzima prevoditelj i na ciljnom jeziku iznosi sažetak prethodno izrečenog od strane originalnog govornika. Ovaj način je posebno pogodan za manje skupine slušatelja (npr. manji seminari i prezentacije) jer je proces sporiji od onog kod simultanog prevođenja.

Simultani prijevod

Simultano prevođenje je posebno zahtjevan oblik prevođenja (zato se radi najčešće u paru) pri kojemu prevoditelj sjedi u posebnoj kabini te koristeći dodatnu audio opremu prevodi na ciljni jezik istovremeno slušajući govornika na izvornom jeziku. Ovaj način prevođenja je posebno pogodan za višejezične konferencije ili druge velike skupove.

Chuchotage prijevod

"Chucotage" ili šaptano prevođenje je posebno pogodno za poslovne sastanke ili veće skupove na kojima samo jedan govornik ne razumije jezik na kojemu se održava skup pa se samo za njega organizira ovaj način prevođenja pri kojemu prevoditelj prevodi samo za jednog govornika, "na uho". Ovo je vrlo brz način prevođenja u kojemu se manje pažnje polaže na doslovni prijevod, a više na prenošenje osnovnog smisla, kako bi se omogučilo brzo praćenje događaja.

Video prevođenje

Ako imate potrebu za simultanim tumačenjem na daljinu, putem jedne od platformi koje se koriste za online sastanke, seminare, radionice itd., rado ćemo vam osigurati visokokvalitetne konferencijske prevoditelje koji već dugi niz godina pružaju usluge simultanog prevođenja na događajima visokog javnog profila. Zbog trenutačnog razvoja događaja u svjetlu pandemije, mnogi od naših konferencijskih prevoditelja već su stekli potrebno iskustvo u radu preko različitih online platformi, posebno putem Zoom-a.

Sudski prijevod

Sudski prijevod je prijevod koji je obavila i svojim pečatom sudskog prevoditelja ovjerila osoba koja je ovlašteni sudski tumač. Ova vrsta prijevoda je neophodni uvjet u nekim slučajevima (npr. prijevodi u svrhu nostrifikacije inozemnih svjedožbi...)

Strojni prijevod

Strojni prijevod je prijevod teksta s jezika na drugi jezik uz pomoć računalnog programa za prevođenje (postoje brojni programi za ovu namjenu). Ovaj pristup se primjenjuje kada je potrebno prevesti veću količinu teksta u kratkom vremenu, a korištenje većeg broja prevoditelja za prijevod istog teksta nije prihvatljivo jer se traži visoka ujednačenost, bilo stila bilo terminologije. Naravno, konačnu kontrolu prijevoda i dalje vrši čovjek.

Lektura

Lektura je proces jezične kontrole gramatičke ispravnosti prevedenog teksta. Radi se o zahtjevnom poslu čija težina jako ovisi o kvaliteti prethodnog prijevoda, ali i o kvaliteti tj. stilskom izrazu samog izvornog teksta. Osim prijevoda, često je potrebno raditi i lekturu izvornih tekstova, koji nisu namijenjeni prevođenju, a taj će posao kvalitetnije obaviti netko drugi umjesto autora.

Korektura

Strojni prijevod je prijevod teksta s jezika na drugi jezik uz pomoć računalnog programa za prevođenje (postoje brojni programi za ovu namjenu). Ovaj pristup se primjenjuje kada je potrebno prevesti veću količinu teksta u kratkom vremenu, a korištenje većeg broja prevoditelja za prijevod istog teksta nije prihvatljivo jer se traži visoka ujednačenost, bilo stila bilo terminologije. Naravno, konačnu kontrolu prijevoda i dalje vrši čovjek.

Uvjerili smo vas?

Nazovite nas još danas!

091 903 0913

Pretplata na newsletter

Poučni članci i korisni savjeti o digitalnom marketingu, povećanju prodaje, poduzetnišvu, liderstvu, umjetnoj inteligenciji…