Blog

Razlika između copywritinga i content writinga

U svijetu digitalnog marketinga, naše riječi su čarobni štapi kojim izvodimo magiju digitalnog marketinga. One imaju moć privući, obrazovati, zabaviti i, na kraju, pretvoriti čitatelje u korisnike. U tom čarobnom procesu, susrećemo se s dva ključna pojma: copywriting i content writing. Iako se na prvi pogled čini da se radi o istoj stvari, postoje suptilne, ali ključne razlike između njih.

Što je Copywriting?

Zamislimo copywriting kao umjetnost izrade uvjerljivog teksta (COPY-a) koji zavodljivo poput morske sirene poziva čitatelja na akciju – bilo da je to kupnja proizvoda, pretplata na uslugu, ili posjet web stranici. Ovaj poziv na akciju (CTA- Call to action) je srce copywritinga, čiji se tekstovi često odlikuju kratkoćom i snagom dojma, ciljajući izazvati emocionalne ili racionalne reakcije. Od naslova i oglasa na društvenim mrežama do e-mailova i landing stranica (landing page), copywriting je direktna i jasna komunikacija koja naglašava koristi proizvoda ili usluge i potiče čitatelja brzu akciju.

Što je Content Writing?

S druge strane, content writing je, kao način pisanja za content marketing, kao pripovjedač koji kroz informativni i relevantni sadržaj educira, zabavlja ili informira publiku. Ovaj oblik pisanja se odvija kroz detaljnije i duže tekstove, poput blogova, članaka, infografika i video sadržaja, koji pružaju dublju i trajniju vrijednost čitatelju. Bilo da je riječ o vodičima, tutorijalima, studijama slučaja ili istraživačkim člancima, cilj content writinga je privući čitatelja korisnim informacijama, rješavanjem problema ili zadovoljenjem njihovih potreba, često uz korištenje SEO tehnika za veću vidljivost. Uz pomoć content writinga možemo graditi svoj autoritet na području neke teme koji se onda reflektira i na našu ponudu i poslovanje.

Razlika između copywritinga i content writinga

Razlika ozmeđu ova dva načina pisanja u digitalnom marketingu leži u njihovim pristupima, ciljevima i vrstama sadržaja koje koriste kako bi privukli, angažirali i konvertirali publiku. Evo detaljnog objašnjenja razlika između ova dva marketinška pristupa.

Svrha

Glavna svrha copywritinga je potaknuti publiku na određenu akciju, često u kontekstu prodaje ili konverzije. Tekstovi koje stvara copywriter su usmjereni na kratkoročne ciljeve, kao što su prodaja proizvoda ili usluge.

Sadržaj se u content writingu koristi za izgradnju svijesti o brandu, educiranje publike i jačanje odnosa s njima. Cilj content marketinga je izgraditi dugoročni odnos s publikom, što može rezultirati većom vjernošću brandu i dugoročnim korisnicima.

Sadržaj

Copywriting -kratko i dojmljivo

Sadržaj se u copywritingu često sastoji od kratkih, ali snažnih tekstova koji su izravni i fokusirani na konverziju. Konačni proizvodi copywritinga su obično oglasi, landing stranice, e-mailovi i drugi marketinški materijali koji izravno potiču na akciju.

Naslovi su nevjerojatno važni jer prvi dojam može biti ključan u privlačenju pažnje publike. Naslovi se oblikuju kako bi bili intrigantni, uvjerljivi i privlačni te poticali čitatelje na daljnje čitanje ili akciju.

Oglasi su temeljni element copywritinga. Oglasi se kreiraju s ciljem da budu kratki, ali učinkoviti, koristeći moćne pozive na akciju kako bi potaknuli publiku na određenu akciju, poput klikanja na link, kupnje proizvoda ili ispunjavanja obrasca.

Landing stranice su ključni dio copywritinga jer su dizajnirane da pretvore posjetitelje u kupce. Sadrže jasne i uvjerljive poruke, pozive na akciju i informacije koje potiču konverziju.

Content writing – dugačko i informativno

Sadržaj u content marketingu može biti raznolikiji od onog u copywritingu. Može uključivati blogove, infografike, videozapise, e-knjige, studije slučaja, webinare i druge oblike sadržaja koji pružaju dublje razumijevanje teme ili problema. Konačni proizvodi content writinga su informativni i edukativni sadržaji poput blogova, članaka, vodiča i drugih oblika sadržaja koji pružaju trajniju vrijednost publici.

Blogovi su osnovni oblik sadržaja u content marketingu. Oni pružaju priliku za detaljno istraživanje tema relevantnih za ciljnu publiku, pružajući vrijedne informacije, savjete i rješenja za probleme.

Infografike su vizualno privlačan način za prikazivanje složenih informacija ili statistika. One mogu biti korisne u edukaciji publike o određenim temama ili procesima na brz i jasan način.

Video sadržaj postaje sve popularniji u content marketingu jer pruža mogućnost za dublje angažiranje publike. Video zapisi mogu biti u obliku tutorijala, intervjua, priča o brendu ili demonstracija proizvoda.

E-knjige i bijele knjige su oblik dugoročnog sadržaja koji pruža dubinske informacije o određenim temama. Oni su korisni za generiranje leadova (kontakata / potencijalnih klijenata) i pozicioniranje branda kao autoriteta u svojoj industriji.

Ciljevi i rezultati

Copywriting – kratkoročni rezultati

Copywriting obično donosi brze, kratkoročne rezultate u smislu konverzija i prodaje. Ovi rezultati su često mjerljivi i odmah vidljivi.

Glavni cilj copywritinga je konverzija – uvjeriti publiku da poduzmu određenu akciju, kao što je kupnja proizvoda ili usluge, pretplata na newsletter ili posjeta određenoj web stranici. Tekstovi koje stvaraju copywriteri trebali bi biti optimizirani za konverziju, koristeći uvjerljive tehnike kako bi potaknuli publiku na akciju.

Dobro napisani copy može pomoći u izgradnji prepoznatljivosti branda (brand awarenes – svijest o brandu) i stvaranju pozitivnog dojma o njemu. Kroz kreativno korištenje jezika i tona izričaja, copywriteri mogu stvoriti emocionalnu vezu između publike i branda.

Copywriting igra ključnu ulogu u osiguravanju dosljednosti poruke branda na svim marketinškim kanalima. Kroz jasno definirani ton i stil pisanja, copywriteri pomažu u održavanju integriteta branda i njegove poruke.

Content writing – dugoročni rezultati

Content marketing (i content writing) obično donosi dugoročne rezultate u smislu izgradnje brand svijesnosti, angažiranja publike i razvoja lojalnosti prema brandu. Ti rezultati mogu biti teže mjerljivi u kratkoročnom periodu, ali su ključni za dugoročni uspjeh branda.

Jedan od glavnih ciljeva content marketinga je širenje svijesti o brandu putem relevantnog, korisnog i vrijednog sadržaja. Kroz pružanje informacija, edukaciju ili zabavu, content marketing pomaže u privlačenju pažnje ciljane publike i stvaranju povjerenja prema brandu.

Kvalitetan sadržaj potiče interakciju (engagement) s publikom, potičući komentare, dijeljenje na društvenim mrežama i sudjelovanje u raspravama. Kroz kontinuirano angažiranje publike, content marketing gradi zajednicu oko branda i stvara lojalnost među potrošačima.

Content marketing može poslužiti kao snažan alat za generiranje leadsa (zainteresiranih kontakata s potencijalnim klijentima) tako što pruža vrijedan sadržaj u zamjenu za informacije o potencijalnim kupcima. Kroz strategije poput besplatnih e-knjiga, webinara ili newslettera, što zajedno nazivamo lead magneti, brandovi mogu privući kontakte koji su zainteresirani za njihove proizvode ili usluge.

Zaključak

Što reći na kraju osim da su copywriting i content marketing dvije ruke snažnog zagrljaja kojim digitalni marketing hvata i zadržava najdragocjeniju vrijednost kojim se bavimo u marketingu – klijenta/kupca. Vješt marketingaš će procijeniti u kojem dijelu prodajnog lijevka (marketing/sales funnel) je koji od ta dva alata korisniji i kombiniranjem njihove snage i korisnosti će uspješno postići svoj cilj.

Podijelite članak na društvenim mrežama:

Jednom mjesečno šaljemo vam sažetke naših novih članaka posvećenih digitalnom marketingu, umjetnoj inteligenciji i poslovnom leadershipu!

Pretplata na newsletter

Poučni članci i korisni savjeti o digitalnom marketingu, povećanju prodaje, poduzetnišvu, liderstvu, umjetnoj inteligenciji…