Blog

Teme iz područja marketinga, poduzetništva i osobnog razvoja

6 stilova vođenja u poslovnom okruženju

Daniel Goleman, autor brojnih popularnih knjiga o emocionalnoj inteligenciji, u svom radu objavljenom 2002. godine predlaže model sa 6 različitih stilova vodstva. Ovaj model je postao izuzetno popularan proteklih godina kao vrlo korisni alat u određivanju pristupa vodstvu u pojedinim situacijama i razvojnim fazama timova. Iako svaki vođa ima osobne afinitete prema jednom ili više tih stilova, potrebno je razviti sve stilove vodstva kako bi kvalitetno mogao voditi svoj tim u različitim situacijama.

Prinudni/zapovjedni stil

Ovo je najagresivniji od svih 6 stilova vođenja. Vođa koji primjenjuje ovaj stil,očekuje i zahtjeva potpuno podčinjavanje svojim zapovijedima. On postiže cilj i obavlja zadatak zapovijedajući podređenima.
Postoje situacije kada je ovaj stil vrlo efikasan. To su primarno razdoblja urgentnih kriza ili katastrofa, kada je potreban sveobuhvatni napor cijelog tima ili poduzeća, a nema vremena za diskusije. Ili kada se treba nositi sa zaposlenicima koji ne daju sve od sebe a druge metode nisu pomogle. Pogodan je i u situacijama kada treba primjeniti propise i procedure koji za cilj imaju povećanu sigurnost radnika, a postoji otpor u provođenju istih.

Važno je napomenuti da ovaj stil ne treba primjenjivati dugotrajno, samo dok se traženi posao ne obavi, jer njegova dugoročnija primjena dovodi do vrlo štetnih rezultata, trajnog narušavanja odnosa u timu, smanjenja samoinicijative, pada unutarnje motiviranosti i rastakanja morala.

Autoritativni/vizionarski stil

Koristeći ovaj stil, vođa sebe predstavlja kao eksperta koji vidi dalje od drugih i s mudrošću vodi poduzeće/tim ka cilju. On ima viziju. Za razliku od vizionarski stilzapovjednog stila on će usmjeriti tim tako da članovi sami iznađu načina kako da krenu u pravcu koji je vođa zacrtao. Ovaj stil budi u ljudima povjerenje u vođu.

Pri upotrebi ovog stila najvažnije je mobilizirati ljude i motivirati ih na promjene. Posebno je važno naći načina kako jasno iskomunicirati ciljeve, jer vođe, koristeći ovaj stil često znaju ostati neshvaćeni zato što ne objasne dovoljno dobro ljudima što se od njih očekuje. Ne treba pretjerivati s ovim stilom jer može postati zamoran. Ovaj stil neće biti efikasan kada radite sa timom čiji su članovi iskusniji i stručniji od vas. Tada je bolje primijeniti demokratski stil.
Stil je efikasan u vremenima kada treba savladati dezorjentaciju, iznaći novi put, promjeniti poslovnu politiku, te uvoditi nove proizvodne procese ili strategije na tržištu.

Trenerski/coaching stil

Ovim stilom povezujete osobne ciljeve zaposlenika sa ciljevima organizacije. Vođa je empatičan te ohrabruje podređene da se razvijaju i unapređuju kako bi postigli uspjeh u budućnosti. Naglasak je na razvijanju osobnih vještina zaposlenika potrebnih za uspješno napredovanje u karijeri a vođa pomaže kroz mentoriranje.

Centralna tehnika je dubinski razgovor koji ne mora imati nimalo veze s tekućim problemima i zadatcima, već je orijentiran na dugoročne životne ciljeve zaposlenika i kako se oni usuglašavaju s ciljevima poduzeća. Tako se podiže motivacija, pokazuje razumijevanje za stvari koje su bitne ljudima i gradi povjerenje.

Ovaj stil vođenja ima efekta sa zaposlenicima koji su svjesni svojih nedostataka i voljni su raditi na vlastitom usavršavanju. Stil je često zanemaren jer daje rezultate s velikom vremenskom zadrškom, no njegovi rezultati su dubinski, trajni i znače podizanje ukupne sposobnosti, produktivnosti i efikasnosti tima.

Postoji opasnost da se ovaj stil percipira kao mikromenadžment.

Afilijativni/suradnički stil

Ovo je stil kojim se gradi tim ili obnavlja tim u kojemu je narušen moral i koji se nalazi u ozbiljnoj krizi timske suradnje. Vođa ne štedi pohvale i pozitivne povratne informacije te se trudi suradnicki stilčvrsto povezati s članovima tima.

Kao dugoročni rezultat jačaju veze između članova tima, samopouzdanje i obnavlja se strukturno tkivo tima. Time raste i kvaliteta izvedbe.

Loša strana ovog stila je što se vođa često treba suzdržati u davanju negativne povratne informacije kada rezultati zaposlenika nisu zadovoljavajući, kako bi se izbjegao konflikt i narušavanje već krhkih odnosa u timu. Uvijek se mora imati na umu da se tim usmjerava ka rezultatu više mrkvom nego batinom. Kada tim dovoljno ojača, mogu se početi primjenjivati i drugi stilovi.

Demokratski stil

Demokratski vođa koristi svoj tim za donošenje odluka. Pri tome su mu glavni alati diskusija i glasanje. Komunikacija je ključna u ovom modelu i svačije mišljenje se sluša. Demokratski vođa je prvi među jednakima koji samo pomaže da se donese konačna odluka.

Ovaj stil se može koristiti tek kada tim sazrije a uvjeti rada dopuste ovu metodu. No rezultat ovog stila je izuzetno visok moral, ugodno radno okruženje i osjećaj zadovoljstva svih članova tima. Zaposleni osjećaju da se cijeni njihovo mišljenje i zato su više posvećeni ciljevima i zadatcima organizacije.

Potencijalna opasnost ovog stila je u presporom donošenju odluka, stoga vođa mora posebno obratiti pažnju da se odluke donose u razumnom roku te u slučaju urgentnih stanja mora primijeniti drugi stil koji će privremeno dati više odgovornosti u njegove ruke.

Progresivni/udarnički stil

Iako je ovaj stil drastično različit od zapovjednog stila, s njim dijeli jednu karakteristiku; oba stila se ne smiju primjenjivati dugotrajno jer mogu proizvesti negativne učinke.

Ovo je stil primjeren za timove čiji su članovi izrazito samo -motivirani i posjeduju visoku profesionalnu stručnost. Vođa postavlja vrlo visoke standarde izvedbe, kako za sebe tako i za članove tima te osobnim primjerom promovira željeno ponašanje i produktivnost. Tim mora biti dobro uhodan s razvijenom timskom kulturom. Svrha ovog cilja je postići nove razine produktivnosti ili ostvariti neke nove, izazovne zadatke.

Dugotrajno se ne može primjenjivati jer izvlači maksimalne napore iz članova tima i može dovesti do prevelikog zamora koji bi za posljedicu imao drastičan pad produktivnosti ili bi čak počeo razdirati kohezijsko tkivo tima. Dakle primjeren je za teške zadatke, ali samo kod zrelih i dobro uhodanih timova.

Podijelite članak na društvenim mrežama:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on whatsapp

Preporučeni članci

Kako ispravno odraditi B2B cold call

Ovi savjeti su prvenstveno namijenjeni malim firmama, koje si ne mogu priuštiti call centar, a čiji klijenti su uglavnom pravne osobe. Iako cold calling prema fizičkim osobama ima svoje specifičnosti, koje prije svega zahtjevaju veći broj poziva kako bi se posao obavljao efikasno, uz manje dostupne podatke o klijentima, ipak se neki savjeti iz ovog članka mogu primijeniti i na tu vrstu poziva.

Kako napraviti vrhunsku poslovnu prezentaciju

Power point je izvrstan alat za izradu prezentacija, no brojne opcije koje sadrži su iskušenje kojem često podlegnemo i zatrpamo prezentaciju listama, tablicama, grafikonima, suvišnim grafikama…prezentacija postane pretrpana, nerazumljiva i naporna za pratiti. Postali smo robovi tog alata. umjesto da on služi nama. Nabrojat ćemo 10 jednostavnih pravila koja će odmah drastično unaprijediti izgled vaših slajdova i prezentacije u cjelini i olakšati vam izlaganje.

Kako govorom tijela poboljšati poslovnu prezentaciju

Tijekom prezentacije čak 70% informacije prenosimo neverbalnom komunikacijom. Gledateljji će u roku nekoliko sekundi donijeti sud o nama i procijeniti da li smo im sipatični ili ne, čak i prije nego progovorimo. Savršeno isplanirana prezentacija će brzo dosaditi ako uporno ponavljamo neku iritantnu gestu ili odvlačimo pažnju od prezentacije nekom neprikladnom kretnjom.

Testovi osobnosti i njihova primjena u poslovnom okruženju

Po čemu se moderne firme razlikuju od firmi od prije 20 i više godina? Ako pogledamo njihovu strukturu, primijetit ćemo da su sve „pliće” sa manje razina hijerarhije. Zbog potrebe za velikom količinom informacija i brzine promjene znanja, te visoke specijaliziranosti nekih poslova, vrlo su ovisne o timskom radu. Globalizacija je pridonijela povećanju konkurencije a time su i firme postale prisiljene da se više orijentiraju prema vladaru tržišta – kupcu/klijentu. Stil rukovođenja je postao manje autoritativan jer se nove generacije zaposlenika odlikuju većim konformizmom i samopoštovanjem. Potreba za autonomijom zaposlenika je postala veća, ne samo zato što su dosadni i nisko zahtjevni poslovi postali automatizirani nego i zato što pretpostavljeni (posebno ako su dosta stariji) često uopće ne posjeduju vještine svojih podređenih, te ponekad i ne razumiju što i kako ti mladi zaposlenici rade da bi ostvarili zadane ciljeve. Motivacija zaposlenika više nije samo novac, radnici su manje ovisni o stalnom zaposlenju i svoje vještine i znanja tretiraju kao lako prenosiv set alata koji brzo mogu ponijeti sa sobom kod novog poslodavca.